Crs Soft Hakkında
Cross Rational Solutions; 1939 yılından bu yana faaliyet gösteren; ISO, Fortune ve Capital Türkiye’nin en büyük ilk 500 özel şirketinde yer alan Şık Makas Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş iştiraki ile 2010 yılında kurulmuştur. Devamı için tıklayınız.
Ürünler ve Projeler
e-dünya® Ürünlerimiz
 • e-fatura
 • e-arşiv
 • e-defter
 • e-bilet
 • mths
Crs Soft İletişim
 •   Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji
       Geliştirme Bölgesi B2 Blok No: 401
       34220 Esenler / İSTANBUL
 •   0(850) 260 06 00
 •   0 212 489 33 14
 •   infocrssoft.com
Aç
  0(850) 260 06 00      infocrssoft.com

ÜRÜNLER

Anasayfa > Ürünler > e-dünya® > e-defter

e-defter

 • e-defter Nedir?Open or Close

  e-dünya® Kanun ve mevzuatlara göre tutulması zorunlu olan defterlerin (Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri), elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.


  Genel Tebliğ düzenlemelerine göre oluşturulan dosyaların, e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve beratının alınması gerekmektedir.

 • e-defter AvantajlarıOpen or Close

  Baskı maliyeti yoktur.

  Onaylama maliyeti yoktur.

  Saklama maliyeti yoktur.

  Denetimler elektronik ortamda hızlı ve kolaylıkla yapılır.

  Yurtiçi / yurtdışı, iç ve dış denetimlerinde ortak bir format ve standart sağlar.

  Kamu ve özel sektörden talep edilebilecek bilgi ve raporlama ibrazlarında kolaylık sağlar.

  Defterlerin elektronik olarak saklanması ile istenildiği zaman kolaylıkla erişim sağlanır.

  Kağıt ortamda oluşturulan defterleri (Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri) elektronik ortama taşıyarak, kâğıt yapımı için kesilen ağaç sayısını azaltır ve çevreyi korur.

e-dünya® e-defter

e-dünya®, teknik yeterliliğe sahip bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-defter uygulamasına kayıtlı mükellefler ile kayıt olmak isteyen kullanıcılara, e-defter hizmeti sunmaktadır.


e-dünya®, e-defter platform bağımsız uygulama hizmeti ile; e-defterleri ve onaylı beratları güvenli bir şekilde saklama, standart Xslt şablonlarıyla istenildiği zaman görüntüleme, denetim sırasında her türlü veriye güvenli ve kolay ulaşım imkanı sağlamaktadır.


e-dünya® e-defter hizmetinde;

 • Belirlenen format ve standartlara uygun e-defter oluşturulur
 • e-defter sisteme yüklenir
 • Sisteme yüklenen e-defter, e-dünya® e-defter Yardımcı Uygulama’sı kullanılarak mali mühür veya e-imza ile imzalanır
 • e-defter berat dosyası oluşturulur
 • e-defter berat dosyası, e-dünya® e-defter Yardımcı Uygulama’sı kullanılarak mali mühür veya e-imza ile imzalanır
 • İmzalanan e-defter berat dosyası GİB’e gönderilir
 • GİB, e-defter berat dosyasını kendi mührü ile onaylar
 • GİB onaylı berat dosyası, e-dünya® e-defter Yardımcı Uygulaması ve web portalinden indirilerek veya web servisler aracılığı ile alınır
 • GİB onaylı e-defter ve berat dosyası arşivlenerek saklanır
 • e-defter ve berat dosyası isteğe bağlı olarak ibraz edilir

işlemleri elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.


e-defter işlemlerinizi e-dünya web portalimizi kullanarak veya web servisler aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.


e-dünya®, e-defter platform bağımsız uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinde kullanmak isteyen kullanıcılara doğrudan entegrasyon danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.


 • e-dünya® e-defter hizmeti, GİB e-defter standartlarına tamamen uygun olmasına ek olarak, değişen mevzuata göre yenilenip güncel tutulmaktadır.
 • e-dünya®’nın geliştirdiği e-defter Yardımcı Uygulama, imzalama işlemlerinizde kolaylık sağlamaktadır.
 • e-dünya® Felaket Kurtarma Sistemleri ile, e-defter işlemlerinizi kesintisiz ve veri kaybı olmadan güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir.
 • Kullanıcı dostu portal arayüzü ile, defter oluşturma, yükleme ve defter beratı oluşturma gibi işlemler, kolaylıkla yapılmaktadır.
 • Fiziksel arşiv alanlarından ve maliyetlerinden kurtulmanızı sağlamaktadır.
 • Arşiv belgelerine kolay erişim olanağı sunmaktadır.
 • Gelişmiş raporlama hizmeti sunmaktadır.
 • Kaynak israfını ve defter tutma prosedürlerindeki giderleri azalmaktadır.
 • e-dünya® e-defter platform bağımsız uygulaması ile defter veri kaybını ortadan kaldırmaktadır.
 • Mobil cihazlardan sağlanılan erişim desteği ile istenilen her an e-defter hizmetine ulaşım sağlamaktadır.
 • Crs Soft’un uzmanlaşmış profesyonel ekibi ile, izlenebilir bakım ve anlık destek imkanı sağlamaktadır.

e-defter ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için tıklayınız.

e-defter Sıkça Sorulan Sorular

 • Hangi Defterler e-defter Olarak Tutulabilir?Open or Close

  GİB tarafından belirlenen ve elektronik olarak oluşturulup saklanabilecek defterler; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebirdir.

 • e-defter Uygulamasından Kimler Yararlanabilir? Open or Close

  Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

 • e-defter Beratı Nedir?Open or Close

  Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik defterlere ilişkin temel bilgileri içeren, defterin sahibi mükellef firma ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Berat dosyasında, hazırlanan e-defter dosyasının belli bilgileri ve referans olarak imza/mühür kısmı yer almaktadır. Berat dosyaları defter içerisindeki yevmiye ve kebir satırlarını içermez.

 • Beratın Son Yükleme TarihiOpen or Close

  Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.


  Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.” hükmü bulunmaktadır.

 • e-defter Beratı Oluşturulurken Muhasebe Kayıtları GİB’e Aktarılacak mı? Open or Close

  e-defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır.

 • e-defterin ve e-defter Beratının Saklanması Ve İbrazı Ne Şekilde Olmalıdır?Open or Close

  e-defter ve e-defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. Mali Mühür ile mühürlenmiş e-defter dosyası mutlaka beratı ile birlikte muhafaza edilmelidir.

 • e-İmza Ve Mali Mühür Arasındaki Fark Nedir?Open or Close

  e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

 • Zaman damgası nedir? Nereden temin edilir? Kullanılması zorunlu mudur?Open or Close

  Zaman Damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır.
  Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) e-defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmelidir. Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur. e-dünya® sistemi tüm berat dosyalarını varsayılan olarak zaman damgalı olarak oluşturmaktadır. e-dünya® ile çalışırken ayrıca zaman damgası satın alınmasına gerek yoktur. Belgelerinizde e-dünya® ’nun zaman damgası kullanılacaktır. GİB sisteminde oluşan sorun giderildiğinde zaman damgalı saklanan berat GİB e-defter uygulamasına yüklenmeli ve GİB imzalı berat indirilmelidir. Yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı berat ispat aracı olarak kullanılacaktır. Sadece beratların zaman damgalı olması yeterlidir.

 • e-fatura kullanıcısı olmadan, e-defter kullanıcısı olabilir miyim?Open or Close

  1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-defter uygulamasının ön koşullarından olan e-fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-defter uygulamasından yararlanılabilir.

 • Firmalar şubeleri için de elektronik defter uygulamasına başvuru yapmalı mıdır?Open or Close

  Hayır. Firmalar e-defter uygulamasına vergi kimlik numarası üzerinden başvuru yapmaktadır. Başvurunun ardından firmalar, e-dünya® uyumlu yazılım programları vasıtasıyla merkez ve şube olmak üzere ayrı ayrı defter ve beratlarını oluşturabilirler.